Historie oddílu

Od Rudé hvězdy po JUDO Příbram

Historie juda v Příbrami se začala psát již v šedesátých letech minulého století. Tehdy oddíl pracoval pod hlavičkou Rudé hvězdy Příbram. Po jejím zániku vznikl v Příbrami oddíl nový, pod hlavičkou TJ Baník Příbram s názvem Tělovýchovná jednota Baník Příbram – oddíl Judo. V souběhu s činností tohoto civilního oddílu, za jehož vznikem stáli především bývalí členové Rudé hvězdy Příbram, probíhala činnost armádního oddílu Dukla Příbram – oddíl Judo, který se později přejmenoval na VTJ Příbram (Vojenská tělovýchovná jednota). Díky její prezentaci juda na veřejnosti a prací s dětmi příbramských škol, která probíhala zejména na bývalé 3. základní škole v prostorách tělocvičny na Ševčínském dole (dnes výstavní prostory Hornického muzea), se vytvořila skupina budoucích závodníků, kteří se v sedmdesátých a osmdesátých letech významnou měrou podíleli spolu s ostatními členy oddílu na sportovní činnosti oddílu i jeho sportovních úspěších. Ke konci sedmdesátých let došlo v oddíle k rozšíření a zkvalitnění práce s dětmi. Po odchodu z prostor bývalé lednice hospody „U Kvídů“ na Hornickém náměstí, získalo příbramské judo nové zázemí v prostorách příbramské sokolovny. Díky tomuto zázemí, které poskytovalo pro činnost oddílu dosud nemožné, došlo k dalšímu rozšíření a zkvalitnění práce oddílu. V tomto období naši závodníci pravidelně startovali nejen na závodech pořádaných v rámci kraje, ale i turnajích po celé České republice. Z těchto závodů přiváželi cenná umístění.

Ke konci osmdesátých let bojovalo opakovaně družstvo mužů o účast v ligové soutěži. Pozadu nezůstávali ani jednotlivci.Někteří z nich se probojovali a startovali na mistrovství České republiky. Či v celorepublikových výběrech. Stejná situace byla i v žákovské, později i mládežnické kategorii. V té době měl oddíl v kategorii mladší a starší žáci družstva rozdělené na „A“ a „B“, dále okolo třiceti dětí v přípravce.Celkový počet registrovaných členů v oddíle byl více než 100 judistů V té době nebyl tento způsob práce s dětmi běžně praktikován. Opomenout nelze ani dosažené výsledky dívčího juda. Stejně jako kluci i příbramská děvčata bojovala s chutí, a ve svých soutěžích obsazovala přední místa.

Začátkem devadesátých let se oddíl znovu stěhoval. Tentokrát do prostor tělocvičny na bývalé 4. základní škole Příbram (dnes zákl. škola Jiráskovy Sady). Zde oddíl pokračoval ve své činnosti. Postupně však docházelo k úbytku, zejména dospělých členů. V roce 1994 došlo k osamostatnění a přejmenování oddílu. Od té doby prezentuje oddíl svou činnost pod názvem Judo Příbram.

Za dobu své existence prošlo oddílem řada osobností, a to jak na úrovni závodníků, tak funkcionářů. Za jejich práci pro judo jim patří dík. S ohledem na dlouhou historii oddílu záměrně neuvádíme žádná jména z důvodu, že bychom velmi neradi na někoho zapomněli. Osobnosti příbramského juda může být další kapitolou jeho bohaté historie.

Zpracoval Milan Kříž